Tagarchief: zorg

Transitie naar een nieuwe zorgorganisatie (Inge Borghuis)

De zorg in Nederland is enorm complex geworden. Cliënten vinden moeilijk hun weg in het ingewikkelde zorgsysteem en hebben nauwelijks invloed op het proces zelf. Zorgverleners voelen zich vaak niet meer thuis in huidige, vaak grote, organisaties waar het niet meer lijkt te gaan over het zorgproces maar waar de productie en het systeem rondom de zorg leidend is. Ook ZorgAccent in Twente constateerde dat de thuiszorg (verpleging en verzorging aan huis) de afgelopen jaren is ‘verbureaucratiseerd’. Er is – als resultaat van de heersende paradigma’s en eindeloze verantwoordingseisen – vooral gestuurd op hoge productiviteit en op lage personeelskosten in het primair proces (hoger geschoold personeel af laten vloeien en lager geschoold personeel aannemen). Het resultaat van deze koers is dat cliënten relatief veel zorgverleners over de vloer krijgen, dat de coördinatiekosten zijn toegenomen, dat de medewerkerstevredenheid is afgenomen en dat de beoogde efficiency niet is gehaald.

Lees verder

Focus, eenvoud en betrokkenheid (Kees Ahaus, Mona van de Steeg en Matthijs Zwier)

In dit artikel staan we stil bij drie success stories van ondernemers in de gezondheidszorg: focusbare zorg bij de DC Groep van Loek Winter, Buurtzorg van Jos de Blok en Regie op Locatie bij Vanboeijen van Pieter de Kroon.

Focusklinieken zijn gebaseerd op het idee van de focused factory van Skinner. Het repeterende karakter als gevolg van standaardisatie en het concentreren op één of beperkt aantal gebieden leiden tot een beter beheersbare organisatie met een betere output gemeten in kwaliteit en kosten.

Voor Jos de Blok was de verregaande bureaucratie, de vermindering van werkplezier en effectiviteit bij zorgprofessionals en soms falend management binnen de thuiszorg aanleiding om Buurtzorg Nederland op te richten. Bij Buurtzorg staat de relatie tussen cliënt en professional centraal. Professionals werken in kleine autonome ‘buurtzorgteams’ en hebben zelf de regie over de inhoud en werkwijze bij de hulpverlening.

Alle mensen met een handicap een Goed Leven en alle medewerkers Mooi Werk binnen een Financieel Gezonde organisatie, dat is de drijfveer bij Vanboeijen. Dit doet men door iedereen zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven op de locatie. Dagelijks worden stapjes gezet om tot een cultuur van continu verbeteren te komen en het probleemoplossend vermogen op de locatie te vergroten.

Wat zijn de rode draden die door deze cases heen lopen?

Antwoord op deze vraag leidt tot drie perspectieven op kwaliteit, één over focus, één over eenvoud en één over betrokkenheid. U kunt meer hierover in het complete artikel op deze site lezen.

Lees verder