Tagarchief: Communities

Bezieling als Kwaliteit (Martien Kromwijk)

Het is een fascinerende tijd om mee te maken; we zitten midden in heel grote transities. Vanuit mijn optimisme bezien: bedrijven zien het belang van social value op zich af komen, en sommigen sorteren daarop voor. Overheid en maatschappelijke organisaties zien een brede opkomst van community initiatieven en new social enterprises, soms wordt dat omarmd, maar dikwijls zijn er (nog) tegenhangende mechanismen. Tegen deze achtergrond heb ik mijn (klassieke) opleiding in de kwaliteitszorg ook nog eens tegen het licht gehouden. Ik kwam tot de conclusie dat in deze tijd van grote veranderingen het zwaartepunt van de klassieke systeembenadering verschuift naar nieuwe sleutelbegrippen als bezieling en story telling.

Lees verder