Auteursarchief: René van Velzen

Kwaliteits’systeem’ vanuit meerdere oriëntaties (René van Velzen)

Kwaliteits’systeem’ vanuit meerdere oriëntaties (René van Velzen)

Opvallend is dat veel kwaliteitssystemen vandaag de dag nog vooral betekenis krijgen vanuit een interne oriëntatie. Op een rationele manier worden met grote precisie de processen ingericht, resultaten gemeten en verbeteringen doorgevoerd. Op zoek naar de ideale situatie. Mede ingegeven door de normen voor managementsystemen is er een steeds uitgebreider instrumentarium ontstaan om de kwaliteit te borgen en continu te verbeteren. In het belang van de klant, maar misschien nog wel meer in het belang van de leverancier. Immers, een kwaliteitssysteem is ook een belangrijk instrument om de risico’s voor de leverancier te minimaliseren of om een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren. In de toekomst zullen kwaliteitssystemen steeds meer betekenis (moeten) krijgen vanuit een externe oriëntatie.
Een kwaliteits’systeem’ dat ontstaat vanuit meerdere oriëntaties. Interessant! Maar begrijpen we elkaar dan nog wel? Of zijn we ondertussen beter in staat om de bedoelingen te begrijpen en met elkaar te delen. Wellicht kan de informatietechnologie ook op dit vlak van betekenis zijn…

Lees verder