Auteursarchief: Huub Vinkenburg

Huub Vinkenburg

Over Huub Vinkenburg

Auteur van o.a. 'Dienen en verdienen' (boek), 'Stimuleren tot perfectie' (proefschrift) en 'Vragenlijsten? Houd ermee op!' (artikel). Redacteur van Sigma. Adviseur bij taaie kwaliteitsvraagstukken. Coach van organisatieadviseurs.

‘Kwaliteit’ of Kwaliteitsmanagement? Liever Kwaliteitskunde!

De term Kwaliteit in de titel zou ik willen vervangen; mij gaat het niet om ‘kwaliteit’ maar om het vakgebied, de kwaliteitskunde. Wat hoort erbij en wat niet (industriële statistiek, veranderkunde?) Waar gaat dit heen, heeft het nog toekomst, komt er nog ergens een leerstoel? Welke school heeft (nog) toekomst en welke niet? Van die dingen.

Stimuleren tot reflectie (Huub Vinkenburg)

Als we naar de ontwikkelingen van ons vakgebied kijken dan staat daarin één vraagstuk centraal: kwaliteitsmanagement dreigt vast te lopen. Gepoogd wordt deze kwestie te benaderen op een manier die kwaliteitskundigen-van-het-eerste-uur eigen is: zoek de oorzaak van het probleem en neem die weg. Wat is hier ‘het probleem’? Dat hangt af van de optiek (het paradigma) waarmee er naar wordt gekeken. De geschiedenis van de kwaliteitskunde leert dat zich – net als in andere vakgebieden – van tijd tot tijd een paradigmashift voordoet. Kenmerkend – volgens wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn – is dat dan ‘alles’ verandert. De centrale begrippen krijgen een andere betekenis, de problemen worden anders gedefinieerd, de oplossingen elders gezocht en de werkwijze drastisch gewijzigd. Ik durf te stellen dat de nieuwe ontwikkeling ook vraagt om aan ander profiel, om andere competentie van de vakgenoten. Men gaat ook anders tegen het vak aankijken. Er komt een nieuwe school. Naar mijn mening maakt de kwaliteitskunde thans zo’n paradigmashift door. En staat er dus iets te gebeuren. Maar wat? Afgaande op Thomas Kuhn kunnen we dan het beste kijken naar elementen uit wat hij noemt de ‘disciplinaire matrix’, die kenmerkend zijn voor een vakgebied. De disciplinaire matrix beschrijft het conceptueel kader met daarin de gemeenschappelijke begrippen en overtuigingen, bijvoorbeeld over de aanpak van een probleem. In ons geval hebben we het dan bijvoorbeeld over de betekenis van begrippen als kwaliteit en kwaliteitsmanagement. Want waar gaat het over? Wat is de essentie? Wat houdt het vak ‘kwaliteitskunde’ eigenlijk in?

Lees verder