Over ons

Teun Hardjono (foto Sandra Zeilstra)Prof.dr.ing. Teun. W. Hardjono (1949) is directeur van CSR Academy, een netwerk voor kennis en advies over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hardjono is ondermeer lid van de klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van het VNO-NCW.  Hij werkte mee aan de ontwikkeling van het European Business Excellence/EFQM Model en het INK-model en was samen met het NNK initiatiefnemer van de Dutch Academy for Quality. Hardjono was de eerste Nederlander die werd gevraagd lid te worden van de International Academy for Quality. Hij promoveerde in 1995 op het proefschrift Ritmiek en organisatiedynamiek en is sinds 1998 bijzonder hoogleraar aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam.
Meer informatie: www.hardjono.nl.

Arend Oosterhoorn-25Drs. Arend D. Oosterhoorn (1955) startte zijn loopbaan in de automobielindustrie. Vanuit zijn eigen bureau ondersteunt hij al vele jaren organisaties bij hun verbeterinspanningen en kwaliteitsmanagement. Hij is een gedreven trainer en begeleider van Lean en Six Sigma trajecten en vertoeft het liefst op de werkvloer waar de echte actie plaatsvindt. Samen met de medewerkers zorgen voor steeds betere prestaties is zijn passie. Het centrale thema daarbij is ‘sneller, beter en goedkoper’. Hij is ervan overtuigd dat er nog veel te winnen is in de huidige processen.
Meer informatie: www.oosterhoornadvies.nl; www.6sigma.nl.

Kees de VaalIr. C.D.R. (Kees) de Vaal (1953) heeft zich gedurende bijna 30 jaar in de high-tech industrie bezig gehouden met veel aspecten van kwaliteitsmanagement, onder meer het begeleiden van het INK-verbetertraject bij Ericsson Telecommunicatie, in 1997 bekroond met de INK-prijs.
Recent werkte hij als manager bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van certificatieschema’s. Kees is/was voorzitter van Colleges van Advies of bestuurslid van diverse certificatie-instellingen. Hij verzorgt regelmatig gastcolleges en is verbonden aan Schouten & Nelissen University (MKM) en NCOI.
Kees was van 2000 tot 2005 voorzitter van EFQM-NL en is sinds 2006 bestuurslid van NNK, DAQ (Dutch Academy of Quality) en voorzitter van de jury voor de Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement van NNK.
Meer informatie: www.devaaladvies.nl.

Joost VosDr. Joost J. Vos (1960) werkt als organisatieadviseur bij TNO management Consultants. Hij beschouwt publiek management als zijn vak en hij richt zich in het bijzonder op samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. Veel van zijn opdrachten bevinden zich binnen de domeinen van zorg of justitie, of op het grensvlak tussen deze beide domeinen. Joost Vos schreef een boek over resultaatgericht management en een proefschrift over de Munchhausenbeweging. In dit proefschrift beschrijft hij hoe een bijzondere groep bestuurders een beweging voor ketensamenwerking creëert. En daarmee de zorg voor kwetsbare Rotterdammers verbetert.
Meer informatie: www.tno-managementconsultants.nl.