Tagarchief: Bezinning

Van rationalistisch naar redelijk kwaliteitsmanagement (Nico Lemmens)

Klassiek kwaliteitsmanagement past in de eeuwenoude, door Descartes ingezette, traditie van het Technisch Rationalisme. In termen van probleemoplossing of besluitvorming is dit een benadering die, kort gezegd, op het volgende neerkomt: definieer het probleem, ontwikkel mogelijke oplossingen, waardeer die, kies de beste en pas die toe. Uitgebreid onderzoek wijst echter uit dat praktijkbeoefenaren in naturalistische situaties (tijdsdruk, imperfecte informatie, onzekerheid) iets heel anders doen. Wat betekent dit voor kwaliteitsmanagement? Het artikel suggereert enkele auteurs die bij het beantwoorden van deze vraag behulpzaam kunnen zijn.

Lees verder

Bezieling als Kwaliteit (Martien Kromwijk)

Het is een fascinerende tijd om mee te maken; we zitten midden in heel grote transities. Vanuit mijn optimisme bezien: bedrijven zien het belang van social value op zich af komen, en sommigen sorteren daarop voor. Overheid en maatschappelijke organisaties zien een brede opkomst van community initiatieven en new social enterprises, soms wordt dat omarmd, maar dikwijls zijn er (nog) tegenhangende mechanismen. Tegen deze achtergrond heb ik mijn (klassieke) opleiding in de kwaliteitszorg ook nog eens tegen het licht gehouden. Ik kwam tot de conclusie dat in deze tijd van grote veranderingen het zwaartepunt van de klassieke systeembenadering verschuift naar nieuwe sleutelbegrippen als bezieling en story telling.

Lees verder

Kwalitatief hoogwaardige kwaliteit (Bart Hamming)

Zoveel heb ik niet op met kwaliteit-systemen, kwaliteit-certificaten en kwaliteit-managers. Ik beschouw mijzelf als een buitenstaander van dat wereldje. Daarom was het des te aardiger om een bijdrage te leveren aan ‘Perspectieven op Kwaliteit’. Zo kon ik het perspectief van de buitenstaander aandragen.

Met het fenomeen kwaliteit heb ik wel veel. Tenminste: zolang het te maken heeft met schoonheid, rechtvaardigeheid, moed – u weet wel, dat rijtje deugden waar Aristoteles zijn ethiek op bouwde. De ethiek van het Gulden Midden, het dynamisch evenwicht tussen te en te.

Dat klassieke denken helpt mij om iets zinnigs te zeggen over wat ik versta onder kwaliteit. Definities van kwaliteit laat ik graag aan de insiders van het kwaliteits-wereldje, die hebben daarvoor door geleerd. Ik zie Aristoleliaans streven naar voortreffelijkheid als kwaliteit.

Voor wat dat waard is – het helpt mij in mijn werk als coach, adviseur en trainer.
Lees verder