Maandelijks archief: juli 2013

Synergie vóór betere kwaliteit (Rob Zuijderhoudt)

Er mankeert iets fundamenteel aan het begrip kwaliteit, zoals het zich de laatste decennia heeft ontwikkeld in de context van management van organisaties. In dit luchtige en anekdotische verhaal wordt dat gebrek hier aangeduid. Er is ook een oplossing die wordt gedragen door het begrip Synergie. De consequenties daarvan voor de organisatie en het management strekken echter veel verder dan in dit artikel uit de doeken kan worden gedaan. De lezer wordt niet alleen uitgedaagd op zoek te gaan om daarvan kennis te nemen, maar ook om zich te realiseren dat er in de nabije toekomst een totaal nieuwe kijk op management en organisatie mogelijk en noodzakelijk is.

Lees verder

Duurzaam processen verbeteren lukt alleen als mensen groeien (Marc Rouppe van der Voort)

Duurzaam processen verbeteren lukt alleen als mensen groeien (Marc Rouppe van der Voort)
De afgelopen twaalf jaar heb ik in diverse rollen veranderprocessen begeleid en geleid in het bedrijfsleven en in de zorg. De laatste zeven jaar deed ik dat als manager innovatie in het St. Elisabeth Ziekenhuis met behulp van lean denken. Wanneer ik meer betrokken was bij projectmatige (‘periodieke’) veranderprocessen was ik resultaatgericht en trok ik vaak veranderingen. De laatste jaren werk ik vaker aan een cultuur van ‘continu veranderen’ en help ik routines en vaardigheden creeeren om dat mogelijk te maken. en treed ik steeds meer op in de rol van betekenisgever. Met betekenis geven doel ik op het richting geven van de veranderprocessen die altijd gaande zijn door het creeren van momenten van reflectie, waardoor nieuwe perspectieven ontstaan. Kern voor de organisatie is dat het probleemoplossend vermogen toeneemt, kern voor de persoon is dat hij of zij als mens groeit. Het is een langzame benadering, maar een die in mijn ervaring duurzamer is en bovendien veel meer voldoening geeft voor alle betrokkenen.

In deze bijdrage onderbouw ik deze zienswijze ik aan de hand van praktijkervaringen, een stukje theorie over organisatieverandering en een inspirerende casus van een bijzondere meubelfabriek. Mijn stelling is dat succesvol kwaliteitsmanagement in de 21e eeuw zich primair met betekenisgeving (‘sensemaking’) bezig zal houden.

Lees verder