Maandelijks archief: maart 2013

Kwaliteit: op weg naar geluk (Tanja Ineke)

Hoe ziet de wereld er over 7 eeuwen uit? Misschien zoals Thea Beckman beschreven heeft in ‘De kinderen van moeder aarde’. Niet alleen mijn inspiratiebron, zie onderstaande tweet:

Tanja Ineke-tweet

Een betere wereld, daar gaan we geen 7 eeuwen op wachten. Kwaliteitsprofessionals kunnen nu al een bijdrage leveren aan de ontwikkeling naar een steeds betere wereld. Daarin wordt, als het aan mij ligt, kwaliteit een mondiale filosofie met geluk als norm.
De dialoog over ‘wat kwaliteit is’ moet verbonden worden aan wat mensen gelukkig maakt. Onderliggende waarden zijn dan duurzaamheid, verbinding, oprechte aandacht, delen (www.trendrede.nl).

Van Bruto Nationaal Product naar Bruto Nationaal Geluk!

Lees verder

Van rationalistisch naar redelijk kwaliteitsmanagement (Nico Lemmens)

Klassiek kwaliteitsmanagement past in de eeuwenoude, door Descartes ingezette, traditie van het Technisch Rationalisme. In termen van probleemoplossing of besluitvorming is dit een benadering die, kort gezegd, op het volgende neerkomt: definieer het probleem, ontwikkel mogelijke oplossingen, waardeer die, kies de beste en pas die toe. Uitgebreid onderzoek wijst echter uit dat praktijkbeoefenaren in naturalistische situaties (tijdsdruk, imperfecte informatie, onzekerheid) iets heel anders doen. Wat betekent dit voor kwaliteitsmanagement? Het artikel suggereert enkele auteurs die bij het beantwoorden van deze vraag behulpzaam kunnen zijn.

Lees verder

De ontwikkeling van de SQA-functie in de industriële toelevering (Hans van Mulekom)

In de afgelopen decennia is ketensamenwerking in de industriële toelevering een steeds belangrijkere plaats gaan innemen. Dit komt voort uit het feit dat het produceren van onderdelen steeds vaker wordt uitbesteed bij leveranciers bezien in het licht van een ‘total cost concept’. Bij uitbesteding speelt een aantal aspecten een rol. Op de eerste plaats worden producten steeds complexer zodat kennis en capaciteit ontbreken om ze zelf te produceren. Een tweede aspect is dat bij het ontwikkelen van producten in steeds grotere mate gebruik wordt gemaakt van de kennis en competenties van leveranciers. Vanuit dit perspectief is het logisch dat het zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van het inkoopproces een steeds grotere rol is gaan spelen. Het is van groot belang dat goede afspraken met leveranciers worden gemaakt over productspecificatie, prijs, kwaliteit en levertijd, dat deze afspraken worden vastgelegd in contracten en dat contractbewaking plaatsvindt gedurende de contracttijd.

Lees verder

De Kracht van Kleine Kwaliteit (Hans Vermaak)

Kwaliteit om van te houden

Ik hou ervan als iets kwaliteit heeft. Zelfgekweekte tomaten, de geliktheid van mijn I-mac, de hulpvaardigheid van de XS4ALL-helpdesk, de steunende scherpte van promotor, de retorische vingervlugheid van de West Wing televisieserie en het meedenken van de nurse-practitioner toen een familielid kanker had. Onvergelijkbare zaken – maar in alle deze gevallen ben ik geraakt en geeft kwaliteit het leven kleur. Ik heb dat het meest waar zaken complex worden. Waar het niet meer voorspelbaar is hoe iets betekenisvols tot stand kan komen en het op maat moet worden geproduceerd door meerdere mensen vanuit meerdere invalshoeken. Kwaliteit heeft dan iets emergents en magisch.

Het is wellicht niet verrassend dat ik op dat soort kwaliteitspuzzels in mijn advieswerk opzoek: complexe vraagstukken die in het hart van primaire processen spelen en waarvan succesvolle hantering meerwaarde oplevert voor een buitenwereld, de identiteit van de organisatie voedt en de beroepstrots van professionals raakt. Denk aan de grensoverschrijdende samenwerking in de jeugdzorg van instellingen rond en met het gezin. Of het scheppen van duurzaamheid van producten en processen. Dit advieswerk doe ik meestal met direct betrokkenen onder de vlag van ‘innovatie’, ‘professionaliteit’ of ‘effectiviteit’. Wat curieus is dat ik dat nooit onder de noemer van kwaliteitsmanagement doe en zelden met kwaliteitsfunctionarissen. Dat intrigeerde me des te meer toen ik van de NNK voor een boek over ‘taaie vraagstukken’ de Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement kreeg. Ik had nooit bedacht dat het boek daar over ging. ‘Wat is hier aan de hand?’ dacht ik.

Lees verder

Bezieling als Kwaliteit (Martien Kromwijk)

Het is een fascinerende tijd om mee te maken; we zitten midden in heel grote transities. Vanuit mijn optimisme bezien: bedrijven zien het belang van social value op zich af komen, en sommigen sorteren daarop voor. Overheid en maatschappelijke organisaties zien een brede opkomst van community initiatieven en new social enterprises, soms wordt dat omarmd, maar dikwijls zijn er (nog) tegenhangende mechanismen. Tegen deze achtergrond heb ik mijn (klassieke) opleiding in de kwaliteitszorg ook nog eens tegen het licht gehouden. Ik kwam tot de conclusie dat in deze tijd van grote veranderingen het zwaartepunt van de klassieke systeembenadering verschuift naar nieuwe sleutelbegrippen als bezieling en story telling.

Lees verder

Kwaliteit was mijn ding! (Jos van Oosten)

De toekomst van kwaliteitskunde is wat mij betreft aan de voorbeelden, meer dan aan de concepten. In mijn waarneming heeft ons dwangmatige rationaliseren en conceptualiseren meer aanpakken voor een succesvolle toepassing van kwaliteitszorg, procesmanagement et cetera opgeleverd, dan dat er daadwerkelijk successen zijn. Kwaliteitskunde is zich wat verloren in het idee van maakbaarheid en voorspelbaarheid. Ik pleit er voor dat het podium vrij gemaakt moet worden voor de waaghalzen, de vernieuwende ondernemers. Mensen die zich vaak tegen de heersende logica in hebben ingezet voor iets waar zij in geloven. Innoveren door te proberen en vooral te doen. Een lastige boodschap in een boek van vooral mensen die het allemaal menen zeker te weten. En ja….., ik denk dan dit weer zeker te weten, dat we meer moeten onderzoeken, moeten ‘niet weten’, nieuwsgierig moeten zijn: het belang van de kwaliteitskundige in de rol van onderzoeksjournalist.